NAKKAŞ SHIPPING & TRADING CO. LTD.

PERSONAL INFORMATION
ADI SOYADI
Name, Surname
T.C. KİMLİK NO
Identity No
DOĞUM YERİ VE TARİHİ
Place of birth & date
ADRESİ
Address
TELEFON NO
Phone
MEDENİ DURUMU
Marital Status
ÇOCUK SAYISI
Children
ASKERLİK DURUMU
Military Status
BANKA HESAP BİLGİLERİ
Bank Account Details
E-MAIL
YETERLİLİK / Competency
YETERLİLİK
Competency
BELGE NO'su
Document Nr
ALDIĞI TARİH
Issued Date
BİTİŞ TARİHİ
Expiry Date
LİMAN CÜZDANI / Seaman Book
 
NO'su
Nr.
SİCİL LİMANI / NO
Issue Port / Register Nr.
POLİS VİZESİ ALINDIĞI / BİTTİĞİ TARİH
Police Visa Issue / Expirty Date
LİMAN CÜZDANI
Seaman Book
PASAPORT / Passport
 
NO'su
Nr.
ALDIĞI YER
Issued Place
VERİLİŞ / BİTİŞ TARİHİ
Issue / Expirty Date
PASAPORT
Passport
SAĞLIK YOKLAMASI / Physical Examination
 
VERİLİŞ / BİTİŞ TARİHİ
Issue / Expirty Date
SARI HUMMA AŞISI
Yellow Fever Vacination Expiriy Date
ÖLÇÜLER / AYAKKABI, ÜNİFORMA
Size / Shoes & Uniform
SAĞLIK YOKLAMASI
Physical Examination
STCW SERTİFİKALARI / STCW Certificates
Denizde Kişisel Can Kurtarma Teknikleri
Personal Survival Techniques Training
Köprü Üstü
Bridge Team Management
Kişisel Güvenlik ve Sosyal Sorumluluk
Personal Safety and Social Responsibility Training
Tıbbi Bakım Eğitimi
Medical Care Training
Can Kurtarma Araçlarını Kullanma Yeterliliği
Proficiency in Survival Craft and Rescue Boats
İlkyardım Eğitimi
Medical First Aid Training
Yangın Önleme ve Yangınla Mücadele
Fire Prevention and Fire Fighting Training
ARPA Kullanma
ARPA Training
Temel İlkyardım Eğitimi
Elementary First Aid Training
Radar Gözlem ve Pilotlama
Radar Observation and Plotting Training
Seyir Vardiyası Tutma
Navigational Watchkeeping
Yük ve Balast Elleçleme Eğitimi Kurs Sertifikası
Cargo And Ballast Handling Training Certificate
Makine Vardiyası Tutma
Engine-Room Watchkeeping
VHF Haberleşmesi
VHF Radio-Communications
İleri Yangınla Mücadele
Advanced Fire Fighting Training
Gemi Güvenlik Zabiti
Ship Security Officer
Petrol Tankeri Tanıtım
Oil Tanker Familiarization
GMDSS Genel Telsiz Operator (GOC)
GMDSS General Radio Operator (GOC)
Petrol Tanker İşlemleri
Oil Tanker Operations
Gemi Kullanımı
Ship Handling
Kimyasal Tanker Tanıtım
Chemical Tanker Familiarization
Elektronik Harita Gösterim ve Bilgi Sistemi
ECDIS) Electronic Chart Navigation Information System (ECDIS)
Kimyasal Tanker İşlemleri
Chemical Tanker Operations
DİĞER, BELİRTİNİZ
Others, explain
EĞİTİM DURUMU / Education Status
 
EĞİTİM KURUMU
School Name
BÖLÜMÜ
Faculty-Profession
TARİHİ
Dates
EĞİTİM DURUMU
Education Status
İŞ DENEYİMİ / Work Experiences
(Son iş tecrübenizden daha eski olanlara doğru / The last work experience at the beginning through the previous ones)
FİRMA ADI
Company Name
GEMİ ADI
Vessel Name
GEMİ TİPİ
Ship Type
GÖREV
Rank
TARİH
Dates
REFERANSLARI / References
 
ŞİRKET
Company
AD SOYAD / GÖREVİ
Name Surname / Duty
TELEFON NO.
Phone Nr.
REFERANSLARI
References
KATILDIĞINIZ DİĞER KURS VE EĞİTİMLER / Other courses and educations attended
 
EĞİTİMİN ADI
Name of Education
VEREN KURUM
Name of Institution
SÜRESİ
Period
KATILDIĞINIZ DİĞER KURS VE EĞİTİMLER
Other courses and educations attended
YABANCI DİL / Foreign Languages
DİL / Language
GEREKTİĞİNDE HABER VERİLECEK KİŞİ / Next of Kin
ADI SOYADI
Name, Surname
YAKINLIK DERECESİ
Relationship
TELEFON NO
Phone
ADRESİ
Address
Bu iş başvuru formu tarafımdan doğru olarak doldurulmuştur.
This job application form has been filled correctly by myself.